Công trình điện năng lượng mặt trời MEGASUN 15Kw tại Lâm Đồng

Công trình điện năng lượng mặt trời MEGASUN 15Kw tại Lâm Đồng

Công trình điện năng lượng mặt trời MEGASUN 15Kw tại Lâm Đồng

Ngày đăng: 12/10/2022

Hình ảnh công trình hệ thống điện mặt trời MEGASUN.

Hình ảnh công trình hệ thống điện mặt trời MEGASUN , công suất 15Kw thi công hoàn tất và bàn giao cho khách hàng tại Lâm Đồng vào tháng 12/2015.

Ảnh: MEGASUN